trzy czy cztery?

trzy czy cztery?
31.10.2012
31.10.2012
Ile sylab ma słowo neutralny: trzy czy cztery?
Może mieć trzy, może mieć cztery, to zależy od stopnia staranności wymowy. Słowniki różnią się w ocenie tego, czy któryś z tych wariantów jest niepoprawny. Słownik wymowy polskiej (PWN, 1977) podaje wymowę trzysylabową jako wzorcową, a czterosylabowy wariant kwalifikuje jako błąd. W Nowym słowniku poprawnej polszczyzny (PWN, 1999) jest na odwrót: wymowa czterosylabowa jest poprawna, a trzysylabowa błędna. Jeśli te sprzeczności wydają się Panu nie do pogodzenia, to zawsze można sięgnąć po synonimiczne słowo obojętny.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego