tylko jeśli?

tylko jeśli?
27.02.2012
27.02.2012
Szanowni Państwo!
Czy poprawne jest wyrażenie tylko, jeśli? „Akt delegowany przyjęty na podstawie art. … wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament nie wyraził sprzeciwu w terminie […]”. Czy w tym przypadku nie należałoby użyć wyrażenia wyłącznie wówczas, gdy?
Z pozdrowieniami
Zamiana na wyłącznie wówczas, gdy… wyszłaby temu zdani zdecydowanie na dobre. Można by powiedzieć też tylko wtedy, gdy…. W obu wypadkach zmiana prowadzi do tego, by po słowie tylko znalazł się wyraz, który może stać pod akcentem. Partykuły bowiem – a w przykładach tu rozważanych tylko jest partykułą – zwykle same nie są akcentowane, lecz poprzedzają słowo, na które pada akcent.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego