tylko w pojedynczej czy też w mnogiej?

 
tylko w pojedynczej czy też w mnogiej?
1.02.2010
Jak określać rodzaj rzeczownika? Tylko w liczbie pojedynczej czy też w mnogiej?
Szkolna gramatyka określa polski rzeczownik np. jako męski w liczbie pojedynczej i męskoosobowy w liczbie mnogiej. Gramatyka akademicka zadowala się jedną kwalifikacją rodzajową, niezależną od liczby gramatycznej, ale rodzajów potrzebuje co najmniej pięciu.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego