tym cenniejsze, że...

 
tym cenniejsze, że...
4.11.2012
Szanowni Państwo!
Chciałbym się dowiedzieć, czy konstrukcja tym..., bo... jest poprawna. Podaję przykładowe zdanie z jej użyciem: „Wyróżnienia tym cenniejsze, bo przyznawane przez uczniów”. Czy w przytoczonym zdaniu bo nie powinno być zastąpione przez że? Byłbym wdzięczny, gdyby rozwiali Państwo moje wątpliwości.
Łączę wyrazy szacunku
Dominik
Poprawnie byłoby tak: „Wyróżnienia tym cenniejsze, że przyznawane przez uczniów”. W uzasadnieniu można zauważyć, że to przyłącza że (np. „To, że tu byli, zostało udowodnione”), ale nie bo. Inny podobny błąd to dlatego, bo. Poprawnie mówimy dlatego, że, np. „Cieszę się dlatego, że wszystko się nam udało”. W zapisie ostatniego przykładu założyłem, że akcent zdaniowy pada na dlatego. Gdyby było inaczej, przecinek należałoby postawić przed słowem dlatego.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego