tytuł książki

 
tytuł książki
4.05.2008
Jak prawidłowo powinien być napisany tytuł książki: Kultura – Młodzież – Edukacja, czy też Kultura – młodzież – edukacja? Czy może być inny zapis na stronie tytułowej książki a inny zapis w bibliografii?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
W tytułach książek tylko pierwszy wyraz piszemy wielką literą, dlatego poprawny jest zapis Kultura – młodzież – edukacja. Opis bibliograficzny książki powinien być zgodny z jej stroną tytułową. Jeżeli na stronie tytułowej jest błąd, to trzeba go powtórzyć w bibliografii. Można go jednak sprostować w dopisku ujętym w nawiasy kwadratowe.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego