tytuły filmów, seriali, programów telewizyjnych itp.

tytuły filmów, seriali, programów telewizyjnych itp.
11.05.2009
11.05.2009
Witam,
wiem, że tytuły książek pisze się kursywą, a czasopism – czcionką prostą w cudzysłowie. Mam pytanie, jak powinno się pisać tytuły filmów, seriali, programów telewizyjnych, spektakli teatralnych, piosenek oraz nazwy zespołów muzycznych. Chciałabym też wiedzieć, jakie są zasady rządzące w powyższych przykładach pisownią małą / wielką literą: tylko pierwsze słowo, wszystkie słowa, wszystkie słowa poza spójnikami i przyimkami?
Pozdrawiam serdecznie
Hanna Raszewska
Przytaczane w tekście tytuły książek oraz ich części (tomów, rozdziałów itp.), utworów muzycznych, filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych składa się zazwyczaj kursywą, choć można je również ujmować cudzysłowem. Tytuły gazet i czasopism najczęściej umieszcza się w cudzysłowie. Cudzysłowem obejmuje się również tytuły serii wydawniczych, np. „Biblioteka Arcydzieł Literatury Polskiej”, „Seria z Różą”.
Wielką literą pisze się pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach utworów literackich i naukowych (także w tytułach ich części) oraz w tytułach dzieł sztuki, np. Noce i dnie, Fizyka ciała stałego, Hołd pruski. Wyjątek stanowią tytuły ksiąg biblijnych, w których zwyczajowo wielką literą zapisuje się wszystkie wyrazy samodzielne znaczeniowo. W tytułach gazet i czasopism wielkimi literami zapisuje się wszystkie wyrazy z wyjątkiem wewnętrznych przyimków i spójników, np. „Literatura na Świecie”, „Wiedza i Życie”. W jedno- i wielowyrazowych tytułach audycji radiowych i programów telewizyjnych wielką literą pisze się zasadniczo tylko pierwszy wyraz, np. Co za tydzień. Jeśli jednak audycja bądź program mają charakter cykliczny, wszystkie wyrazy w tytule – oprócz wewnętrznych przyimków i spójników – można pisać wielką literą. Wówczas tak zapisywane tytuły zaleca się podawać w cudzysłowie, tak jak tytuły czasopism i serii wydawniczych, np. „Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej”, „Telewizyjny Kurier Warszawski”.
Nazwy zespołów muzycznych składa się pismem prostym od wielkiej litery, np. Bajm, Dżem, Kombi. W nazwach wielowyrazowych wielką literą zapisuje się wszystkie wyrazy samodzielne znaczeniowo, por. Banda i Wanda, Big Cyc, Chłopcy z Placu Broni, Jazz Band Ball Orchestra, Niebiesko-Czarni, Pod Budą, Uliczna Orkiestra z Chmielnej (wyjątkowo: No To Co).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego