tzn. czy, tj. gdy

tzn. czy, tj. gdy

17.06.2021
17.06.2021

Szanowni Językoznawcy!

Czy po skrótach, takich jak „tj.”, „tzn.” stawia się przecinek, jeśli wynika tak z reguł składniowych? Np. w zdaniach „Zastanawiam się, jaki ma to sens, tzn.[,] czy chcę tak dłużej żyć” albo „Trzeba sporządzić raport zgodnie z art. 446 ust. 1 ustawy, tj.[,] gdy zamawiający realizuje(…)”. Gdyby skrótów nie było, sprawa byłaby jasna – w tym przypadku mam jednak wątpliwości.

Z wyrazami szacunku

J.J.

Wyrażenia typu to jest (w skrócie: tj.) oraz to znaczy (w skrócie: tzn.) – mimo że formalnie stanowią wypowiedzenie (zawierają bowiem osobową formę czasownika) – są spójnikami synonimicznymi (wyjaśniającymi). W wypadku połączenia spójnika synonimicznego z partykułą pytajną czy bądź spójnikiem podrzędności gdy przecinek należy postawić przed całym wyrażeniem (jest to tzw. cofanie przecinka).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego