udowadniać, dowodzić

 
udowadniać, dowodzić
5.05.2005
Jak powinno się poprawnie mówić: udowadniać czy dowodzić? Np.: „Ta sytuacja udowadnia nam, że on nie ma racji” czy „Ta sytuacja dowodzi nam, że on nie ma racji”? Moim zdaniem poprawna jest forma dowodzić, ale nie wiem, czy tak jest w istocie.
Poprawne są oba czasowniki, przy czym udowadniać znaczy ‘wykazywać prawdziwość czegoś, przytaczając dowody, argumenty’. Zrozumiałe w takim razie, że w pozycji podmiotu użyjemy wyrazu oznaczającego człowieka lub grupę ludzi, jednak odstępstw od tej zasady nie uznałbym za błędne. Czasownik dowodzić może oprócz tego mieć znaczenie ‘świadczyć o czym, być dowodem, objawem czegoś’, toteż najlepiej powiedzieć „Ta sytuacja dowodzi nam, że on nie ma racji”, zaś zdanie „Ta sytuacja udowadnia nam, że on nie ma racji” można uznać za akceptowalne.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego