-uje, -ywa czy -ywuje?

-uje, -ywa czy -ywuje?
21.02.2001
21.02.2001
Mówimy: przygotowywa, przygotowuje czy przygotowywuje?
Poprawna jest forma przygotowuje i tylko ona. Niepewność może wynikać stąd, że pewne czasowniki mają formy oboczne, np. oddziałuje i oddziaływa, które zdarza się nam krzyżować i tworzyć formy typu oddziaływuje. Ta ostatnia forma, choć częsta, jest jednak uważana za niepoprawną.
Na ogół czasowniki na -ywać i -iwać mają czas teraźniejszy na -uje, np. pis-ywać – pis-uje, wymach-iwać – wymach-uje. Niektóre, jak już wymieniony oddziaływać lub przekonywać, tworzą dwie formy: neutralną na -uje i rzadszą, książkową na -ywa. Są takie, które -ywać zamieniają na -ywa, np. wyr-ywać – wyr-ywa, a -iwać na -iwa, np. k-iwać – k-iwa. Bardzo nieliczne czasowniki mają czas teraźniejszy na -iwuje, np. rozstrzel-iwać – rozstrzel-iwuje, przemyśl-iwać – przemyśl-iwuje.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego