urząd miasta czy urząd miejski?

 

urząd miasta czy urząd miejski?

30.09.2020

Jaka jest różnica między Urzędem Miasta a Urzędem Miejskim? Przypuszczam, że obie formy są poprawne. Przykładowo na tablicy przed budynkiem Urząd Miasta, a na stronie internetowej Portal Urzędu Miejskiego?

Znaczeniowo różnicy nie ma żadnej, różnica jest tylko w formie. Z mojej analizy tekstów internetowych wynika, że w publikacjach czysto urzędowych (np. w uchwałach, komunikatach) zdecydowanie przeważają formy Urząd Miasta Gliwice, Urząd Miasta Łodzi. W publikacjach oficjalnych, choć nie urzędowych (np. w tekstach informacyjnych, promocyjnych), preferowane są jednak formy z przymiotnikiem, np. Urząd Miejski w Gliwicach, Urząd Miejski w Łodzi. Z tego wniosek, że autorzy tych tekstów wyczuwają różnicę stylistyczną pomiędzy obiema formami.

Poprawne są wprawdzie obie formy, ale ta z przymiotnikiem nie jest nacechowana urzędowością.

Porada opublikowana: 29.09.2011

Jan Grzenia
  1. 30.09.2020

    Art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy brzmi: „Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terenie tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.” Organ stanowiący powinien nosić więc np.: Rada Miejska Lubonia a nie Rada Miasta Luboń. Urząd jest aparatem pomocniczym a nie organem JST, dlatego jego nazwa powinna brzmieć, np: Urząd Miejski w Luboniu. Organem wykonawczym jest burmistrz dlatego powinno być np. burmistrz Lubonia a nie burmistrz Miasta Luboń. Po reformie samorządowej, po utworzeniu powiatów twórcy reformy twierdzili, że nazwa urząd miasta i rada miasta były zastrzeżone dla miast na prawach powiatu. Rażą mnie nazwy np. Rada Miasta Luboń, Burmistrz Miasta Luboń oraz Urząd Miasta Luboń. Kilka lat temu uczestniczyłem w spotkaniu z polonistką z tytułem profesora podającą przykład gdyby mówić, że nie ma przędziorka kapustnik zamiast przędziorka kapustnika.

    Łączę wyrazy szacunku

    Marian Świątkowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego