utyty?

utyty?
11.05.2005
11.05.2005
Witam!
Czy istnieje słowo utyty jako imiesłów przymiotnikowy bierny powstały od czasownika utyć? I dalej – roztyty, przytyty, podtyty, powstałe od innych czasowników pochodzących od słowa tyć? Jeśli tak, to proszę o przykład w zdaniu.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wymienione wyrazy, nawet gdyby należały do kulturalnej polszczyzny, miałyby status imiesłowów przeszłych czynnych, a nie biernych. W kulturalnej polszczyźnie jednak nie są używane. Słowniki pooprawnej polszczyzny radzą, aby w zamian używać form otyły, gruby lub synonimicznych. Słowniki synonimów podsuwają liczne możliwości.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego