uważa się

uważa się
7.01.2005
7.01.2005
Czy jest poprawne zdanie „14 osób uważa się za zaginione” (to w związku z katastrofą w Azji)? To tak mi brzmi, jakby te osoby same się uważały za zaginione, a nie my je.
Pozdrawiam
Andrzej Kurowski
Czasownik uważa się miał tu zostać użyty w zdaniu bezpodmiotowym. Dodanie wyrażenia z liczebnikiem spowodowało dwuznaczność, którą jednak dostrzeżemy chyba dopiero po uważnej analizie, gdyż kontekst wyklucza opaczne rozumienie treści.
Zdanie to nie jest wprawdzie rażąco niepoprawne, ale – wskutek niejednoznaczności – nie jest też udane, lepiej zastąpić je konstrukcją ze zdaniem podrzędnym „Uważa się, że 14 osób zaginęło”.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego