w Rembertowie czy na Rembertowie?

w Rembertowie czy na Rembertowie?
14.09.2009
14.09.2009
Witam,
zastanawiam się, jak obecnie powinno się odmieniać nazwę warszawskiej dzielnicy Rembertów. Wśród mieszkańców powszechne i silnie zakorzenione jest mówienie w Rembertowie, ale ponieważ to dzielnica, chyba powinno być na Rembertowie. Czy jednak zwyczaj środowiskowy nie jest na tyle silny, by uznać poprawność formy w Rembertowie? Proszę o rozwianie moich wątpliwości.
Z poważaniem
Bożena Brych
Na ogół w konstrukcjach tego typu, w których występuje nazwa dzielnicy miasta w miejscowniku, używamy przyimka na, np. na Kleparzu, na Ochocie. Dość częste są jednak odstępstwa od tej zasady. Należą do nich przede wszystkim: 1) nazwy Śródmieście, Centrum (używamy wyłącznie form w Śródmieściu, w Centrum), 2) nazwy o formie liczby mnogiej, np. w Piotrowicach (dzielnica Katowic), w Jeżycach (dzielnica Poznania), 3) nazwy nowych dzielnic miasta, będących wcześniej odrębnymi miejscowościami, np. w Sośnicy (dzielnica Gliwic), w Głusku (dzielnica Lublina).
Podział pomiędzy nazwami z grup 2. i 3. nie jest ostry. W nazwach obu typów spotyka się też formy typu na Jeżycach, na Sośnicy, ciągle jednak są rzadkie.
Rembertów był do 1957 r. samodzielnym miastem, a wobec tego chwiejność w odmianie nie może dziwić. Poprawne są obie formy, trzeba jednak pamiętać, że forma na Rembertowie, jako znacznie rzadsza, zwraca uwagę odbiorców, najlepiej więc używać jej świadomie (co – jak sądzę – będzie możliwe dzięki tej poradzie), by nie narazić się na niepożądane reakcje odbiorców. Ostrożnym zalecam użycie formy w Rembertowie.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego