w Węgrzech (?)

w Węgrzech (?)

11.05.2023
11.05.2023

Dzień dobry!

Co do poprawności wyrażeń „w Ukrainie” czy „w Słowacji”, zastępujących tradycyjny przyimek „na” wątpliwości nie mam. Jednakże czy forma „w Węgrzech” jest poprawna?

Pozdrawiam

Poruszona w pytaniu kwestia związana jest poniekąd z tym samym zjawiskiem, które odnosi się do wyboru przyimków w lub na oraz do lub na w wypadku samodzielnych obecnie krajów, które niegdyś stanowiły zależne terytoria w obrębie większych organizmów państwowych. Co prawda Węgry także były częścią Cesarstwa Austriackiego, lecz konstrukcje na Węgry i na Węgrzech występowały w polszczyźnie na długo przed tym, nim kraj ten stał się częścią monarchii austro-węgierskiej rządzonej przez Habsburgów.

Dotychczas słowniki poprawnościowe zalecały mówić i pisać: jechać na Ukrainę, mieszkać na Ukrainie. Po ataku Rosji na to państwo – pod wpływem opinii publicznej – paradygmat ten uległ zmianie. W uzusie występują obecnie konstrukcje oboczne, przy czym dominują przyimki w i do (jechać do Ukrainy, mieszkać w Ukrainie). Zdaniem przeważającej części rodzimych użytkowników polszczyzny przyimki w oraz do podkreślają autonomiczność państwową Ukrainy.

W wypadku Węgier standardowe i dotychczas uznawane za jedyne poprawne są połączenia na Węgrzech i na Węgry. Jednakże w wyniku działania analogii gramatycznej także zaczyna się używać w odniesieniu do Węgier przyimków w i do. Zjawisko to jest mocno nasilone i ujawnia się w różnych gatunkach piśmienniczych, por. np.


 • Ambasador RP w Węgrzech: kraje Grupy Wyszehradzkiej dojrzały, żeby wznowić negocjacje.
 • Co warte podkreślenia, od lat 90. bardzo spadła liczba aborcji w Węgrzech.
 • Inflacja w Węgrzech najwyższa w UE.
 • Nie ma dla mnie przyszłości w Węgrzech Orbána.
 • Osada polska na brzegach jeziora Balaton w Węgrzech.
 • System Zadarma umożliwia podłączenie numeru telefonicznego w Węgrzech do Twojego komputera, bramki SIP, biurowej centrali PBX, telefonu komórkowego.
 • Wśród wielu nazwisk bohaterów tamtych czasów, pojawia się m.in. nuncjusz apostolski w Węgrzech abp Angelo Rotta.

 • Loty do Węgier w najniższych cenach.
 • „Z Polski do Węgier – emigracja serca” to seria filmów dokumentalnych.
 • Serwis BiletyAutokarowe.pl oferuje tanie bilety autokarowe do Węgier.
 • Szczegóły dotyczące dostawy paczek do Węgier. Dostarczymy tu Państwa towar szybko, niezawodnie i po najlepszej możliwej cenie.
 • Transport z Polski do Węgier i z Węgier do Polski opiera się na tak zwanej spedycji multimodalnej.

W opinii piszącego te słowa należałoby zatem dopuścić oboczność omawianych tu przyimków również w odniesieniu do Węgier. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest to, że przyimek w był już wcześniej uznawany za poprawny w sytuacji, gdy nie łączył się bezpośrednio z nazwą kraju, por. np.


 • Takie postępowanie mogło dać jakie takie rezultaty w laicystycznych Węgrzech i niemal zateizowanej Czechosłowacji, ale nie w Polsce (L. Tyrmand, Dziennik 1954)
 • W innych krajach, na przykład w komunistycznych Węgrzech, gdzie próby reformowania gospodarki nakazowej odniosły pewne skutki w latach siedemdziesiątych XX w., to raczej niezadowolenie znacznych grup społecznych podkopało pozycję reżimu (D. Petrescu, Rewolucje 1989 roku. Schemat wyjaśniający)
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego