w ciemnościach

w ciemnościach
2.12.2015
2.12.2015
Jakie pytanie należy zadać okolicznikowi w ciemnościach? Jest to tzw. okolicznik sytuacyjny, ale tego terminu w nauczaniu szkolnym się nie wprowadza. Jakąś sensowną informację trzeba jednak uczniom przekazać. Czy wobec tego klasyfikować go jako okolicznik miejsca (gdzie?), czy sposobu (jak?)?
W ciemnościach jest okolicznikiem akcesoryjnym (w klasyfikacji Z. Klemensiewicza). To, jak go potraktować w praktyce szkolnej, uzależniłabym od sensu zdania. Widziałabym możliwość zadania pytań okolicznika czasu – np. w odniesieniu do wypowiedzenia: W ciemnościach łatwo się potknąć (łatwo się potknąć – kiedy? – w ciemnościach, czyli: gdy jest ciemno). Warto jednak pamiętać o tym, że takie drogi zastępcze dobrze każdorazowo sprawdzać – czasem bowiem znaczenie całego zdania wyklucza założoną wcześniej interpretację.
Agata Hącia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego