w czy we? – po raz kolejny

w czy we? – po raz kolejny
4.10.2010
4.10.2010
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy przyimków w i we. Zdaję sobie sprawę, że tego drugiego używamy m.in. wtedy, gdy postępuje za nim wyraz zaczynający się od spółgłoski [w] lub [f] i jeszcze jednej spółgłoski. A co w przypadku niedawnej wiadomości, jaka pojawiła się w gazetach: „Artur Boruc w(e) Fiorentinie”? Teoretycznie powinno być tu w, ale prosto się tego raczej nie wymawia.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Romaniuk
W językach naturalnych – takich jak polski, łacina lub esperanto – wszystkie reguły działają tylko w przybliżeniu (m.in. w tym się przejawia „naturalność” języków naturalnych). Pomiędzy przypadkami wyrazistymi, takimi jak w Falenicy i we Francji, mieszczą się inne, pośrednie. Fiorentina np. jest nietypowa o tyle, że po spółgłosce [f] ma półotwartą głoskę [j], która ma pewne cechy samogłosek i pewne cechy spółgłosek, a w opisach fonetycznych traktowana jest rozmaicie. W korpusie PWN sekwencja „w fio” występuje 92 razy (np. w fioletowej kurtce), a sekwencja „we fio” 36 razy (np. we fioletach). Z punktu widzenia reguły rządzącej wyborem przyimka w lub we głoska [j] okazuje się więc bardziej samogłoską niż spółgłoską. Niemniej jednak oba ciągi, [w fjo] i [we fjo], uważam za poprawne.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego