w obiekcie czy na obiekcie?

w obiekcie czy na obiekcie?
28.05.2007
28.05.2007
Szanowni Państwo!
Kończę obecnie pisać pracę magisterską i wszedłem w mały spór z moim promotorem. Chodzi mianowicie o jeden zwrot. Która forma jest poprawna, a jeśli obydwie są poprawne, to która jest powszechniejsza: na obiekcie sportowym czy w obiekcie sportowym, np. w zdaniu: „…oraz od warunków panujących na obiekcie sportowym…?
Serdecznie proszę o jak najpilniejszą odpowiedź (pracę oddaję w przyszłym tygodniu).
Z poważaniem
Paweł Skrajniak
Jeśli obiekt jest zamknięty – w sensie geometrycznym raczej niż urzędowym – a więc jeśli jest np. halą sportową lub krytą pływalnią, to zdecydowanie lepsza jest konstrukcja w obiekcie. W porównaniu z nią konstrukcja na obiekcie ma charakter potoczny i w pracy magisterskiej nie powinna występować. Jeżeli jednak obiekt jest otwarty – znów w sensie geometrycznym – a więc jeżeli jest np. stadionem lub odkrytym basenem, to można użyć obydwu konstrukcji: w obiekcie i na obiekcie. Ta druga wydaje się wtedy nawet naturalniejsza.
Użycie przyimków w i na z nazwami różnych budowli jest chwiejne, ponieważ ten sam obiekt możemy raz wyobrażać sobie jako zamkniety, raz jako otwarty. W dodatku na te, nie zawsze wyraźne, różnice znaczeniowe nakłada się czynnik stylistyczny (zasadniczo konstrukcje z przyimkiem w są bezpieczniejsze, powojenne polszczyzna charakteryzuje się jednak ekspansją konstrukcji z przyimkiem na, które były i nadal bywają oceniane jako potoczne). Zależnie od intencji możemy powiedzieć np. „Dyrektor jest w fabryce” lub „Dyrektor jest na fabryce” – drugie zdanie znaczy 'Dyrektor jest gdzieś na terenie fabryki'. Wiele osób jednak może intencji nadawcy nie odczytać trafnie (lub dostatecznie życzliwie), niektórzy pomyślą sobie nawet zgryźliwie: „Na fabryce? To może na dachu?”.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego