w okolicach

w okolicach

7.03.2022
7.03.2022

Czy wyrażenie „w okolicach lat 19451950” jest poprawne? Pozdrawiam.

Frazeologizm w okolicach (także w okolicy) ma znaczenie: ‘mniej więcej w jakimś czasie; około’, np. Wyjeżdżał nad morze każdego roku w okolicach marca. Innymi słowy frazeologizm ten jest synonimem przyimka około, który poprzedza określenie liczby, ilości, miary lub czasu i komunikuje, że jest ono przybliżone.

W odniesieniu do wydarzeń, których data roczna jest znana tylko w przybliżeniu, stosuje się zazwyczaj przyimek około, po którym następuje pojedyncze oznaczenie roku zaokrąglone w granicach pełnych piątek, np. ok. 1825 r. (nie: ok. 1827 r.). Podobnie moglibyśmy napisać, że coś wydarzyło się w okolicy 1825 r., przy czym konstrukcja taka pojawiłaby się tekście bardziej potocznym niż naukowym.

Tymczasem ramy chronologiczne 1945–1950 wskazują, że data określonego wydarzenia nie jest w ogóle znana. I tak należałoby po prostu napisać, por. np. wydarzenie XYZ zaszło najpewniej między 1945 a 1950 r.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego