w przypadku (.) gdy

w przypadku (.) gdy
27.02.2012
27.02.2012
Szanowni Państwo!
Czy w następujących zdaniach poprawne byłoby postawienie przecinka nie przed całym wyrażeniem w przypadku gdy, lecz przed słowem gdy?
1. Motyw, który zawsze musi być obecny, w przypadku gdy podstawowy akt prawny przewiduje uprawnienia wykonawcze.
2. Tekst, który należy zastosować, w przypadku gdy komitet jest już ustanowiony na mocy istniejących przepisów.
3. W przypadku gdy w odniesieniu do […] jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, […].
Jeśli postawi Pani przecinek przed gdy, to nie powinna go Pani powtarzać przed słowami w przypadku. W takiej sytuacji na słowie przypadku znajdzie się akcent zdaniowy, por.:
W przypadku, gdy zdanie zamykamy pytajnikiem, nie stawiamy już po nim kropki.

Można też uznać cały ciąg w przypadku gdy za jeden spójnik, a wówczas słowo przypadku nie jest wyróżniane akcentem, por.:
Nie stawiamy kropki na końcu zdania, w przypadku gdy jest ono zamknięte pytajnikiem.

Prostszym wariantem ostatniego przykładu, nie budzącym wątpliwości interpunkcyjnych, jest zdanie:
Nie stawiamy kropki na końcu zdania, gdy jest ono zamknięte pytajnikiem.

Myślę, że po tych wyjaśnieniach będzie Pani mogła sama wybrać poprawny wariant interpunkcji w wymienionych przez siebie przykładach.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego