wejść – wchodzić do uzbrojenia

wejść – wchodzić do uzbrojenia

25.01.2023
25.01.2023

Jak jest poprawnie, np. dany rodzaj broni "wchodzi do uzbrojenia", czy też "wchodzi na uzbrojenie".

Czasownik wejśćwchodzić w swych przenośnych znaczeniach wiąże się z różnymi przyimkami. W wypadku sensu, który komunikuje, że coś stało się (staje się) elementem jakiegoś zbioru, zasobu rzeczy itp., najczęściej występują dwa przyimki – do oraz w, por. np. coś weszło do słownictwa potocznego, do kanonu, do tradycji; coś weszło w modę, w zwyczaj, w obyczaj. W wypadku rzeczownika uzbrojenie powinniśmy użyć przyimka do. Zastosowanie właśnie tego przyimka można znaleźć w haśle wejść w USJP pod red. S. Dubisza w przykładowym zdaniu: Czołgi szybko weszły do uzbrojenia naszej armii. Użycie w omawianej tu konstrukcji przyimka na razi potocznością i jest charakterystyczne dla profesjolektu wojskowych, który niestety przenika często do języka mediów.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego