wersaliki w adresie listu

 
wersaliki w adresie listu
26.11.2010
Spotkałem się kiedyś z opinią, że kiedy adresuje się list, należy imię i nazwisko (a być może również wszystkie elementy adresu?) pisać z rozróżnieniem wielkości liter, natomiast pisanie wersalikami jest niegrzeczne. Czy rzeczywiście istnieje coś takiego?
Przytoczona przez Pana opinia pochodzi z dawnych, międzywojennych (ale i wcześniejszych) poradników dobrego wychowania. Pisano wówczas, że jedną z zewnętrznych cech listu człowieka dobrze wychowanego jest czytelne pismo. „Należy się starać pisać wyraźnie chociażby przez delikatność, aby odbiorca nie miał kłopotu z odcyfrowywaniem hieroglifów” (M. Vauban, M. Kurcewicz, Zasady i nakazy dobrego wychowania, Warszawa 1930, wyd. 4, rozdz. Korespondencja).
Obecnie czytelność pisma na kopercie – będącą wyrazem szacunku dla adresata (ale i dla pracowników poczty) – osiąga się przy użyciu komputera, wcześniej maszyny do pisania. Łatwiej czyta się jednak adres, podobnie jak każdy inny tekst, zapisany zróżnicowaną wielkością liter. Wersaliki zaleca się w odręcznym adresowaniu kopert wówczas, gdy charakter pisma nadawcy – a piszemy odręcznie coraz gorzej – przypomina rzeczywiście hieroglify. Sposobu tego nie traktowałabym jednak jako niegrzeczny. Wręcz przeciwnie – jako ułatwiający komunikatywność, która jest cechą grzeczności rozumianej w tym wypadku jako estetyczne formułowanie tekstów przeznaczonych dla naszego partnera komunikacji.
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego