wideo z puentą?

 
wideo z puentą?
18.12.2003
Na języku polskim koleżanka poprosiła mnie, abym sprawdził jej wypracowanie. Natrafiłem tam na wyraz pointa, a jako że wyraz ten jest już chyba oficjalnie spolszczony, to poprawiłem go na puenta. Moja nauczycielka, o dziwo, zaznaczyła go koleżance jako formę niepoprawną. Po lekcji spytałem się, czemu to błąd, a ona stwierdziła, że trzeba zostać przy oryginale, bo spolszczanie wyrazów takich, jak pointa, czy video, jest bezsensowne. Co Szanowna Redakcja o takim postępowaniu sądzi?
Polszczenie wszystkich wyrazów jest równie nieracjonalne, jak pozostawianie ich wszystkich w oryginale. Stopień adaptacji różnych wyrazów do polszczyzny bywa różny. Pointa i puenta jednakowo odmieniają się przez przypadki, a więc żadne z tych słów nie jest całkiem obce. Pointa jest mniej więcej dwukrotnie częstsza od puenty, ale obie formy uchodzą za poprawne i można je znaleźć w słownikach. Ciekawe, że pointylizm (kierunek w sztuce) jest – na odwrót – rzadszy od puentylizmu. Przykład ten można uogólnić: wyrazy pochodne z reguły podlegają szybszej lub dalej idącej adaptacji niż ich podstawy słowotwórcze.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego