większość

 
większość
10.10.2003
Jak należy napisać: „Większość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jest tak DROBNA, że zwykła maska ich nie zatrzyma” czy „Większość zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jest tak DROBNYCH, że zwykła maska ich nie zatrzyma”? Słowniki poprawnościowe zdają się przemawiać za pierwszą opcją, ale czy takie sformułowanie nie sugeruje jakiejś „drobnej większości”?
Spróbujmy zbudować to zdanie w czasie przeszłym, pamiętając, że większość jest rodzaju żeńskiego: „Większość zanieczyszczeń była tak…”. Teraz widać, że jedyną możliwą kontynuacją jest „…drobna”, a nie „…drobnych”. Wydaje się więc, że słowniki mają tu rację.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego