większość

większość
29.12.2004
29.12.2004
Szanowni Państwo,
uprzejmie dziękuję za poprzednie odpowiedzi. Tym razem chciałabym zapytać o właściwą formę: większość nas czy większość z nas, większość nich czy większość z nich?
Dziękuję bardzo, życząc udanego Nowego Roku.
AB
Z zaimkami częściej używamy przyimka: powiemy częściej większość z nich niż większość ich i dużo częściej większość z nas niż większość nas. Ta ostatnia konstrukcja wręcz budzi moje wątpliwości: jeśli nawet nie jest błędna gramatycznie, wolałbym jej nie używać.
Z rzeczownikami jest na odwrót: większość ludzi jest częstsze niż większość z ludzi i znów można się wahać, czy to ostatnie jest w ogóle poprawne. Jeśli szukać w korpusie polszczyzny wyrażenia większość z…, to po jego prawej stronie znajduje się zwykle zaimki. Ale niektóre przykłady wskazują na możliwość wyboru, np. większość (z) propozycji, większość (z) tych dzieł, większość (z) najnowszych piosenek zespołu. A inne przykłady, pod tym względem najciekawsze, dowodzą, że bez przyimka się nie obejdzie: „Większość z 10 milionów osób, które kupiły…”. Można uogólnić to spostrzeżenie na wszelkie konstrukcje z liczebnikami: większość z dwunastu moich braci, większość z tysiąca nowo odkrytych gwiazd itd.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego