wielkie litery

 
wielkie litery
28.09.2006
Drodzy Eksperci, zaintrygowały mnie 2 kwestie:
1. Słownik ortograficzny PWN podaje zapis Most Londyński. Zastanawia mnie, czy nie powinno być most Londyński (ang. nazwa to London Bridge, ale czy w tłumaczeniu na polski powinny być zachowane zasady naszej pisowni?). A może nie chodzi tu o budowlę?
2. Słownik podaje też zapis Via Appia, encyklopedia zaś – via Appia. Wiem, że polska wersja to Droga Appijska a. droga Appijska (droga może być nazwą gatunkową). Czy nie należy tego jednak ujednolicić?
Dziękuję.
Ujednolicenie zapisu w skali ogólnopolskiej może się okazać bardzo trudne, bo odpowiednia reguła dopuszcza dwa warianty zapisu, choć – jak wynika z przykładów – pisownia nazw gatunkowych od małej litery jest podstawowa. Można więc uznać, że w razie wątpliwości stosujemy zapis małymi literami, a w szczególnych okolicznościach wielkimi.
Pierwsza nazwa również w pisowni nawiązuje do nazwy angielskiej, jest to niejako jej kalka, a druga jest łacińska, stąd zapewne wielka litera.
Z pewnością należy stosować jednolite zapisy w obrębie określonej publikacji lub ich grupy. To zadanie dla autorów i redaktorów, bo tym sposobem stopniowo może wykształcić się zwyczaj językowy.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego