więzadła głosowe

więzadła głosowe

17.10.2022
17.10.2022

Dzień dobry,

chciałabym zapytać, czy poprawna forma jednego z narządów mowy to WIĘZADŁA GŁOSOWE czy WIĄZADŁA GŁOSOWE?

Z poważaniem

Beata Lipowicz

Słowniki języka polskiego dopuszczają w znaczeniu anatomiczno-medycznym formy oboczne: wiązadło i więzadło (łac. ligamentum), w tym także wiązadła głosowe i więzadła głosowe (łac. ligamenta vocalia). Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że w polskim mianownictwie medycznym – dla struktury łącznotkankowej, która spaja odrębne elementy organizmu – przyjęta jest co najmniej od pierwszej dekady XIX stulecia forma więzadło, por. np.

  • Syndesmologia czyli Desmologia jest nauką o więzadłach. Nazwanie to pochodzi od wyrazu greckiego syndesmon (więzadło). Więzadłem nazywamy ciało takie, którego części oddzielone od siebie z natury, w związku utrzymuje (F. Brandt, Syndesmologia, 1810).

Forma wiązadło nigdy się w anatomii nie przyjęła. Jako termin medyczny – w podręcznikach, słownikach oraz encyklopediach medycznych – występuje wyłącznie forma więzadło (także więzadła głosowe).

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego