wikiński

wikiński
17.07.2010
17.07.2010
Czy istnieje przymiotnik wikiński (od wikinga)? Ostatnio ze zdziwieniem kilkakrotnie słyszałem i czytałem o tym, że na pewnej imprezie w moim mieście będzie można zwiedzać wikińską chatę. Nigdy dotąd nie spotkałem się z takim wyrazem, nie znalazłem go też w żadnym słowniku.
Przymiotnik, któremu się Pan dziwi, można znaleźć np. w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN. Przymiotniki od rzeczowników zakończonych na -ng mają w polszczyźnie przeważnie zakończenie -owy, np. treningtreningowy, ale wikiński nie jest jedynym wyjątkiem, mamy też parę: Hongkonghongkoński.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego