wilamowicki czy wilamowski?

 
wilamowicki czy wilamowski?
13.01.2020
Mam ostatnio wątpliwość, jak brzmi przymiotnik utworzony od miejscowości Wilamowice, wilamowicki czy wilamowski? Skłaniałbym się ku temu pierwszemu przez wzgląd na analogię do przymiotnika pabianicki, używanego w kontekście łódzkiego miasta. Jednakże ęzyk, którym posługują się Wilamowianie, we wszystkich opracowaniach nazywany jest wilamowskim (Co ciekawe Word podkreśla taki wariant). Skąd wynika ten fenomen? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Mario Kiliński
W zasadzie trudno tu mówić o jakimkolwiek fenomenie. Nie jest rzeczą wyjątkową, że w uzusie (użyciu) występują oboczne formy przymiotników utworzonych od nazw miejscowych, por. np. Budry – budrski/buderski, Cierchy – cierszyński/cierchowski, Długie – dłużański/długowski, Jaworzno – jaworzniański/jaworzyński, Jedwabne – jedwabieński/jedwabiński, Kępno – kępiński/kępieński, Orle – orlecki/orleński, Pobikry – pobikrowski/pobikierski, Sobótka – sobótecki/sobótkowski, Szczytno – szczycieński/szczytnowski, Tuchora – tuchorski/tuchorzański, Warta – warecki/warcki/warciański. Formy te są uwarunkowane zarówno historycznie, jak i regionalnie. Mają różną frekwencję i czasami różny zakres użycia.
Nie jest również zjawiskiem wyjątkowym to, że podobne pod względem budowy językowej nazwy własne miejscowe mogą tworzyć derywaty przymiotnikowe za pomocą różnych sufiksów, por. np. Bydgoszcz – Bydgoski, ale: Samogoszcz – samogoszczyński, Zamość – zamojski, ale: Pakość – pakoski.
Przymiotnik od nazwy miejscowej Wilamowice może być utworzony za pomocą typowego przyrostka -ski lub jego wariantu -cki (wilamowski/wilamowicki). Należy podkreślić, że wydawnictwa normatywne – np. słownik gramatyczny czy słownik ortograficzny – kodyfikują jedynie formę wilamowicki. Jednak szybka kwerenda internetowa pokazuje, że w użyciu występują obie formy. Co więcej, obie postaci tego przymiotnika łączą się w tekstach popularnych z wyrazami takimi jak język, mikrojęzyk, dialekt czy etnolekt. Wbrew temu, co sugeruje korespondent, obie formy pojawiają się także w piśmiennictwie naukowym, por. np. Narzecze wilamowickie (autor: L. Młynek), ale: Wpływ języka polskiego na zagrożony wymarciem wilamowski etnolekt wymysiöeryś (autor: A. Żak).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego