wojsko a ortografia

 
wojsko a ortografia
30.05.2005
Witam,
mam pytanie dotyczące stawiania kropek po liczebnikach porządkowych w nazwach pułków, dywizji itd. W mianowniku, np. 2 Pułk Szwoleżerów, nie stawiamy kropki? A w odmianie tej nazwy stawiamy, tak? 2. Pułku... Nazwy pułków, kompanii piszemy wielką literą? Jak skracamy nazwy stopni wojskowych typu: wachmistrz, ułan, chorąży, podporucznik, pułkownik itd.? Czy Wojsko Polskie zawsze piszemy wielką literą? Dziękuję
Jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyto liczebnika porządkowego, po cyfrze arabskiej nie trzeba stawiać kropki ani w formie mianownikowej, ani w pozostałych przypadkach gramatycznych. W tym wypadku tak jest, kropkę można więc pominąć.
Jednostkowe nazwy jednostek wojskowych zapisujemy wielkimi literami (są nazwami własnymi), np. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Gdy nazwa taka ma charakter opisowy, piszemy ją małymi literami, np. wołyńska dywizja piechoty Armii Krajowej.
Powyższa zasada dotyczy także wyrażenia wojsko polskie, zasadniczo piszemy je małymi literami, jeśli jednak jest nazwą współczesnych sił zbrojnych Polski, wtedy stosujemy litery wielkie.
Z podanych nazw stopni wojskowych ustalone skróty mają: chor., ppor., wachm., płk (bez kropki). Inne skróty odnaleźć można w Wielkim słowniku ortograficznym PWN [a także w Słowniku skrótów i skrótowców J. Podrackiego, PWN, 1999 – Red]. W pozostałych wypadkach nazwy te możemy skracać zgodnie z ogólnymi zasadami, w związku z tym wyraz ułan przybierze skrót uł.(z kropką na końcu).
Pytania przedstawione w liście były już omawiane, proszę przeszukać archiwum poradni.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego