wolontariacki, wolontaryjny, wolontarystyczny

wolontariacki, wolontaryjny, wolontarystyczny
14.01.2014
14.01.2014
Dzień dobry,
pracuję w jednej z placówek zajmujących się tematyką wolontariatu. Często pojawia się problem z utworzeniem przymiotnika od słowa wolontariat. Czy powinno mówić się np. działalność wolontaryjna czy wolontariacka?
Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Katarzyna Jaśkiewicz
W poradzie z 17 grudnia 2010 pod tytułem wolontariacki czy wolontarystyczny? wyjaśniałem już, dlaczego pierwsze z wymienionych w tytule słów jest lepsze od drugiego. Pani pytanie rozszerza perspektywę o jeszcze jeden przymiotnik od słowa wolontariat, sprawdziłem jednak, że jest on równie rzadki jak wolontarystyczny, a bodaj jedyną jego zaletą w porównaniu z tym ostatnim jest to, że nie grozi pomyłką ze słowem woluntarystyczny. Myślę więc, że ciągle najlepiej dawać pierwszeństwo wariantowi, za którym opowiedziałem się przeszło trzy lata temu.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego