woluntaryzm i wolontariat

woluntaryzm i wolontariat
17.04.2007
17.04.2007
Organizacja pozarządowa jest organizacją woluntarystyczną czy wolontarystyczną? Która forma jest poprawna?
Słowo woluntarystyczny pochodzi od woluntaryzm i jak ono musi się zaczynać od wolu-. Oboczną postać mają wyrazy woluntariat / wolontariat i woluntariusz / wolontariusz. W obu parach drugi element jest wielokrotnie częstszy – do tego stopnia, że pierwszy można by uznać za niepoprawny. Zresztą w niektórych słownikach jest tylko ten drugi: wolontariat i wolontariusz.
O organizacji nie można powiedzieć, że jest woluntarystyczna, bo znaczyłoby to – zgodnie z podstawowym znaczeniem słowa woluntaryzm – że jej członkowie nie liczą się z nikim i niczym i narzucają ludziom swoją wolę. Można mówić o organizacjach opartych na wolontariacie albo wolontariackich.
Źródłem wszystkich wyżej wymienionych wyrazów jest łaciński rzeczownik voluntas 'wola, chęć'.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego