-wstwo, -stwo

 
-wstwo, -stwo
9.01.2015
Szanowni Państwo,
chciałabym się dowiedzieć, która forma jest poprawna i dlaczego: wójtostwo czy wójtowstwo? W nazwach miejscowości i dzielnic zdarzają się obie. Słyszałam o zasadzie, że jeśli w ostatniej sylabie mamy literę w to wyraz kończy się na -wstwo. Jak to z tym jest?
Tylko wójtostwo to forma poprawna. Wybór między -wstwo a -stwo jest pozornie prosty: pierwsze zakończenie mają tylko rzeczowniki pochodne od czasowników lub rzeczowników mających w zakończeniu literę w. W praktyce jednak kryterium to może być kłopotliwe w użyciu dla niespecjalisty, dlatego w Słowniku wyrazów kłopotliwych radziliśmy raczej zapamiętać niedługą listę wyrazów o zakończeniu -wstwo. Można ją znaleźć w SWK (także w późniejszych wydaniach) pod nagłówkiem takim jak w tytule tej porady lub w indeksach a tergo – do Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego lub do Uniwersalnego słownika języka polskiego pod red. S. Dubisza. Słowa, o które Pani pyta, na tej liście nie ma.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego