wszechstronne zdrowie

wszechstronne zdrowie
20.03.2014
20.03.2014
Spotkałem się z życzeniami dobrego i wszechstronnego zdrowia. Chociaż rozumiem, co adresat miał na myśli, wydaje mi się dziwne, żeby zdrowie określać jako wszechstronne. Czy dawniej się tak mówiło?
Samo słowo wszechstronny jest niezbyt stare: u Lindego go nie ma, pojawia się w słowniku wileńskim (1861), u Doroszewskiego najstarsze cytaty pochodzą z połowy XIX w. Zajrzałem dla porządku do kartoteki Słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku – brak poświadczenia. Materiał jest za skąpy, aby wykluczyć, że ktoś kiedyś dawniej użył zwrotu wszechstronne zdrowie, ale zarówno w świetle współczesnego znaczenia przymiotnika, jak i starszego, które zanotował Doroszewski, zwrot taki nie brzmi sensownie.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego