wylot ciała

wylot ciała
5.01.2005
5.01.2005
Czy można powiedzieć albo napisać: wylot ciała Arafata do Egiptu? Dlaczego? Jeśli jest to błąd, to jaki i jak poprawnie wyrazić tę treść?
Rzeczownik wylot oznacza przede wszystkim ‘otwór, przez który coś wylatuje’, mówimy więc wylot tunelu, lufy. Jeśli uwzględnić ten fakt, sformułowanie to trzeba uznać za bardzo niefortunne, a przyczyną jest jego dwuznaczność – jest to przykład błędu słownikowego.
Drugim ze znaczeń wyrazu jest ‘oddalenie się z jakiegoś miejsca drogą powietrzną’. Do tego znaczenia nawiązuje podane wyrażenie, lecz i w tym wypadku nie można go uznać za poprawne, ponieważ czynność ta wymaga aktywnego udziału uczestnika. W tym wypadku możemy mówić i o błędzie słownikowym, i stylistycznym.
Na temat błędów językowych polecam lekturę hasła problemowego w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN. Podobną treść najlepiej wyrazić w inny sposób, np. przewiezienie ciała Arafata do Egiptu.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego