wypisz + wymaluj

wypisz + wymaluj
8.07.2009
8.07.2009
Witam,
która forma jest poprawna: wypisz wymaluj, wypisz-wymaluj czy wypisz, wymaluj? Pierwsza forma per analogiam do takich form, jak na łeb na szyję, druga jest zgodna z Państwa Słownikiem interpunkcyjnym J. Podrackiego, trzecia jest w Państwa internetowym słowniku ortograficznym (http://so.pwn.pl/lista.php?co=wypisz%2C+wymaluj).
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Nie można znormalizować wszystkiego, normalizacja pisowni powinna dotyczyć spraw społecznie ważnych, co do których istnieje już jakaś tendencja, oparta na zwyczaju językowym. Normalizator może wówczas tendencję tę poprzeć i utrwalić rysujący się porządek. Jeżeli natomiast stara się normalizować wszystko, to jedynie pogłębia chaos.
Za tym, że przykłady, o które Pan pyta, mogą być pisane różnie i że zróżnicowanie ich pisowni powinno się aprobować, przemawiają wielorakie okoliczności. Po pierwsze, różnice pomiędzy słownikami; po drugie, rozbieżne zdania użytkowników polszczyzny (vide niedawna dyskusja w naszej poradni nt. wyrażeń typu nawet nawet czy całkiem całkiem); po trzecie, zróżnicowanie zwyczaju językowego.
Przyjrzyjmy się bliżej temu ostatniemu zjawisku. W Korpusie Języka Polskiego PWN (pełna wersja zrównoważona, dostępna w wydawnictwie) wyrażenie wypisz wymaluj występuje 70 razy, z tego 38 razy ze spacją, 28 razy z przecinkiem i 4 razy z dywizem. Nikomu nie polecałbym uczenia się interpunkcji z tekstow korpusowych, gdyż wiem, że mnóstwo tam błędów (jak zresztą i w drukowanych książkach). Interpunkcja wyrażeń zleksykalizowanych, których struktura jest zatarta, nie musi jednak być taka jak wyrażeń regularnych, toteż praktyka osób piszących zawodowo (a przeważnie tylko takie teksty trafiają do naszego korpusu) jest czynnikiem, który warto brać pod uwagę.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego