wyraz n-ty

wyraz n-ty
4.10.2014
4.10.2014
Szanowni Państwo,
w tekście matematycznym potrzeba czasem odpowiednika liczebnika porządkowego utworzonego od liczby określonej wyrażeniem algebraicznym, np. n+1. Jak go zapisać? Skoro dopuszcza się zapis: n-ty, to analogicznie: n+1-szy lub (n+1)-szy, n+k-ty lub (n+k)-ty? Z jednej strony kłóci się to z zasadą niełączenia cyfr z końcówkami fleksyjnymi w l. porządkowych, z drugiej nie są to l. porządkowe sensu stricto. Chyba że n+1. czy (n+1).?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Przyjętych w matematyce zapisów typu: n-ty element, k-ty wyraz, i-ty wiersz, j-ta kolumna itp. nie należy utożsamiać z typowymi liczebnikami porządkowymi, które możemy zapisywać przy użyciu cyfr z kropką. To zupełnie inna kategoria elementów tekstu specjalistycznego, uświęcona swoją tradycją. Tak więc – sugerowanych w pytaniu – zapisów typu: n+1. czy (n+1). nie bierzemy pod uwagę.
Dopuszczalne są natomiast pozostałe sposoby zapisu przytoczone w pytaniu, przy czym konwencja z użyciem nawiasów dominuje, por.
Wyróżnijmy w tym zbiorze jeden element – nazwijmy go (n+1)-szym elementem.
Znajdź (k+1)-szy co do wielkości element.
Obliczanie przyszłej wartości Pn+1 na koniec (n+1)-go okresu kapitalizacji przebiega następująco: do wartości Pn z końca n-tego okresu kapitalizacji dopisujemy odsetki Zn+1 przypadające z (n+1)-szego okresu.
W zapisie pojawiły się wyrazy: k–1-szy, k-ty i k+1-szy.
Utwórz teraz nowy ciąg cn, którego każdy wyraz jest ilorazem n-tego wyrazu fn ciągu Fibonacciego przez wyraz poprzedzający go (n–1-szy).

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego