wysoko wytrzymały

wysoko wytrzymały
14.01.2005
14.01.2005
Jaka jest poprawna pisownia wyrażenia wysoko wytrzymały materiał – razem czy osobno? Przykładowo, w słowniku ortograficznym z 2000 r. wyrażenie wysoko rozwinięty jest zapisane osobno, a w czterotomowym słowniku języka polskiego razem. Który zapis jest poprawny?
Połączenia przysłówków i imiesłowów zapisujemy rozdzielnie, z wyjątkiem niektórych utrwalonych połączeń, regułę z przykładami podaje internetowy Słownik ortograficzny PWN. W Wielkim słowniku ortograficznym PWN reguła ta została opatrzona komentarzem bardziej rozwiniętym. Pisownia łączna miałaby uzasadnienie, gdyby wysoko wytrzymały było np. składnikiem jakiegoś terminu, ale chyba tak nie jest.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego