wywiadówka

 
wywiadówka
10.02.2011
Jestem nauczycielką w polskiej szkole w Nowym Jorku. Ostatnio pojawił się w naszej szkole problem z oreśleniem wywiadówki. Czy mówiąc o zebraniu rodzicielskim, wywiadówce, możemy użyć formy zebranie wywiadowcze? Czy jest to forma poprawna?
Dziękuję
Anna
Zebranie wywiadowcze kojarzyłoby się nam z działaniami wywiadu, moglibyśmy pomyśleć, że na takim zebraniu, zapewne tajnym, spotykają się wywiadowcy. Nie ma zresztą powodu zastępować wywiadówki innym słowem – nie jest ona wyraźnie potoczna (z kilku słowników, do których zajrzałem, tylko jeden daje przy wywiadówce kwalifikator pot.). Gdybyśmy mimo to chcieli użyć innego sformułowania, to można wybierać między zebraniem klasowym a zebraniem rodziców.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego