z Mrzygłoda?

z Mrzygłoda?
18.01.2014
18.01.2014
W WSO i WSPP (hasło problemowe Odmiana naw miejscowości, s. 1635), a także w Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części zaleca się, by Mrzygłód odmieniać tak jak Tarnobrzeg, czyli w dopełniaczu z końcówką -a. Czy nie jest to jakaś omyłka? Na stronach WWW przeważa forma z Mrzygłodu, a wyniki kwerendy z Mrzygłoda są co najmniej zastanawiające.
Trzeba najpierw ustalić, czy zapisy, które Pan znalazł w internecie, pochodzą z Mrzygłoda/Mrzygłodu. Jeśli tak, to można by je uznać za wiarygodne i gdyby różniły się od słownikowych, można by upominać się o zaakceptowanie ich co najmniej na prawach regionalnego wariantu. Jeżeli jednak forma Mrzygłodu nie pochodzi z Mrzygłodu (ani Mrzygłoda), to rozstrzygającego argumentu nie widać. W obu wypadkach najlepiej sprawdzić u źródła, czyli wśród mrzygłodzian.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 18.01.2014
    W powiecie sanockim (skąd pochodzę i gdzie leży Mrzygłód), używa się dopełniacza w formie Mrzygłodu. Końcówka -a – jeśli mowa nie o dziennikarzu Jerzym Mrzygłodzie – pojawia się tylko z rzadka, w mowie niedbałej, i częściej z przyimkiem z niż z do. Kwerenda w https://www.google.com/webhp?hl=pl&tbo=p&tbm=bks (Google, ale ograniczony do tekstów z książek) wydaje się być miarodajna. Co do Mrzygłodu wyszkowskiego, to w lokalnym serwisie http://www.mrzyglod.info/ występuje wyłącznie D. z końcówką -u.
    Jerzy Buczek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego