z domu

z domu

3.03.2023
3.03.2023

Jak pisać poprawnie: „Maria Iksinska z d. Piotrowska" czy „Maria Iksińska, z d. Piotrowska"?

Czy potrzebny przecinek przed „s." lub „c.": „Maria Iksińska c. Franciszka" czy „Maria Iksińska, c. Franciszka"?

Interpunkcja frazy przymiotnikowej z domu i jej łacińskiego ekwiwalentu de domo nie jest do końca ustabilizowana, por. np.

  • Maria Róża Radziwiłłowa z domu Branicka.
  • Zofia Katarzyna Odescalchi, z domu Branicka.
  • Urodziła się w 1908 r. w Warszawie w rodzinie o bogatych tradycjach rewolucyjnych, zwłaszcza ze strony matki Michaliny, z domu Brun.
  • Wystąpił o status pokrzywdzonego dla siebie i nieżyjącej mamy Józefiny z domu Bernhard.

Dominuje jednak zapis z przecinkiem, co oznacza, że drugi człon jest traktowany przez piszących jako rodzaj dopowiedzenia, które niesie informację drugorzędną. Zawsze też omawiana tu fraza jest oddzielana przecinkiem, gdy współwystępuje z innymi podobnymi określeniami, por.

  • Maria Piłsudska, de domo Koplewska, primo voto Juszkiewiczowa, secundo voto Piłsudska.

Pisownia z przecinkiem dominuje także w zapisach z określeniem córka, por. np. Maria, córka Adama. Konstrukcję bez przecinka spotykamy głównie w tytule cyklu powieściowego Sigrid Undset Krystyna córka Lavransa, choć i tutaj bywa różnie w zależności od wydania.

Reasumując, można stwierdzić, że pisownia z przecinkiem jest umotywowana składniowo i na pewno nie może być uznana za błąd. Można jednakowoż dopuścić także pisownię bez przecinka, skoro istnieje taki zwyczaj.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego