za niedługo

za niedługo
24.01.2012
24.01.2012
Szanowni Państwo!
Chciałbym zapytać, czy forma za niedługo jest formą poprawną. Jeśli nie jest poprawna, to jakim wyrażeniem można ją zastąpić?
Z poważaniem
Akceptujemy ją na prawach wyjątku (por. WSO, wyd. 2010). Wprawdzie przyimki przyłączające przysłówek są znane polszczyźnie (por. wyjechać na krótko, pomalować ściany na zielono), ale przyimek za nie wykazuje takich własności (w konstrukcjach typu zjeść za dużo mamy przysłówek za, nie przyimek, a konstrukcja za darmo jest nieseryjna).
Dla porządku muszę dodać, że w WSPP PWN (2004) formę za niedługo (także w pisowni łącznej) uznano za niepoprawną, w jej miejsce słownik poleca formę niedługo lub niezadługo. Na korzyść tego rozstrzygnięcia przemawia zwyczaj językowy: w NKJP przykłady na niezadługo są nieco liczniejsze i przede wszystkim bardziej wiarygodne niż na za niedługo. Mamy, jak widać, niezgodność między dwoma słownikami tego samego wydawcy, wynikającą być może stąd, że słowniki te opracowano w różnym czasie.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego