za opłatą - za opłatę

 
za opłatą - za opłatę
21.01.2002
Która forma jest poprawna: udostępniać coś za miesieczną opłatą czy ...za miesięczną opłatę? Jak można ująć tę myśl najpoprawniej?
Odpowiednia jest tu konstrukcja z narzędnikiem - udostępniać coś za miesieczną opłatą - w której słowo za wprowadza sposób lub warunek realizacji czegoś. Podobnie używamy go w zwrotach: zrobić coś za czyjąś zgodą, oddać list za pokwitowaniem, wyjść z aresztu za kaucją.
Konstrukcja z biernikiem - udostępniać coś za coś - byłaby na miejscu, gdybyśmy to drugie "coś" traktowali jako ekwiwalent udostępnienia tego pierwszego "czegoś". Na przykład: "Za tysiąc złotych udostępniono mu całe, skądinąd tajne, archiwum".
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego