za opłatą – za opłatę

za opłatą – za opłatę
21.01.2002
21.01.2002
Która forma jest poprawna: udostępniać coś za miesieczną opłatą czy …za miesięczną opłatę? Jak można ująć tę myśl najpoprawniej?
Odpowiednia jest tu konstrukcja z narzędnikiem – udostępniać coś za miesieczną opłatą – w której słowo za wprowadza sposób lub warunek realizacji czegoś. Podobnie używamy go w zwrotach: zrobić coś za czyjąś zgodą, oddać list za pokwitowaniem, wyjść z aresztu za kaucją.
Konstrukcja z biernikiem – udostępniać coś za coś – byłaby na miejscu, gdybyśmy to drugie „coś” traktowali jako ekwiwalent udostępnienia tego pierwszego „czegoś”. Na przykład: „Za tysiąc złotych udostępniono mu całe, skądinąd tajne, archiwum”.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego