zadośćuczynić

zadośćuczynić
30.05.2011
30.05.2011
Szanowni Państwo!
Mam problem z zadośćuczynieniem, a dokładniej z jego odmianą w sytuacji, gdy ta czynność trwa, nie została zakończona. Z konstrukcjami „On pisze od roku”, „Ona płacze od kwadransa”, wszystko jest w porządku, ale „On zadośćuczynia od miesiąca” jest błędna, choć czynność ta jest w toku, nie została jeszcze ukończona. Jak więc to zrobić?
Z poważaniem –
Maryna Witczak
Czasownik zadośćuczynić nie ma odpowiednika niedokonanego. Gdy chodzi o znaczenie 'spełnić czyjeś potrzeby lub oczekiwania, wypełnić obowiązek', możemy użyć w zamian zwrotu uczynić zadość, który ma odpowiednik niedokonany, por. zadośćuczynić czyjej woliuczynić zadość czyjejś woliczynić zadość czyjejś woli. Gdy natomiast chodzi o znaczenie 'wynagrodzić krzywdę, naprawić szkodę', dostępny jest czasownik wynagradzać, który też ma odpowiednik niedokonany, por. zadośćuczynić za krzywdywynagrodzić krzywdywynagradzać krzywdy.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego