załączać czy włączać

 
załączać czy włączać
17.03.2005
Chciałem spytać o czasownik załączać w znaczeniu ‘włączać’. Słowniki na temat tego znaczenia milczą, tymczasem często można spotkać napisy nie załączać, wyłącz/załącz, w środowisku elektryków chyba nigdy nie mówi się inaczej. Co poradnia ma do powiedzenia na ten temat?
W dostępnej mi próbce Korpusu Języka Polskiego PWN znalazłem 31 wystąpień tego czasownika, przy czym tylko 2 razy użyto go w znaczeniu ‘uruchomić jakiś mechanizm, włączyć’. Warto wymienić źródła: były to czasopismo techniczne i ulotka reklamowa. W innych publikacjach zdecydowanie preferowana jest forma włączyć. Uwzględniwszy ten fakt i Pana informację o użyciu czasownika załączać, możemy sformułować wniosek, że jest to wyraz środowiskowy i potoczny. Leksykografowie zapewne wkrótce to zauważą i uzupełnią słowniki.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego