zapis dat – ponownie

 
zapis dat – ponownie
27.10.2014
Szanowni Państwo,
dziękuję za odpowiedź na pytanie o zapis dat, choć moje wątpliwości nadal pozostają nie wyjaśnione. Kiedy piszę podanie i zamieszczam w stosownym miejscu datę, to najlepiej postawić po niej skrót r. czy niekoniecznie? Podobna wątpliwość dotyczy umieszczania zera wiodącego przed cyfrą oznaczającą dzień. Chodzi mi o to, jaką formę uważają Państwo za najbardziej staranną, bo mnie się wydaje, że najlepiej byłoby napisać – przykładowo – 6.09.2014.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Trudno, musi Pan sam podjąć decyzję, gdyż nie wszystko jest znormalizowane (na szczęście). Skoro oczekuje Pan porady, to mogę w tej sytuacji doradzać tylko na swoją odpowiedzialność i według swojego gustu. W podaniu datę zapisałbym w formacie: dzień (cyframi) – miesiąc (słownie) – rok (cyframi) – skrót r., np. 27 października 2014 r. W cyfrowym zapisie daty pomijałbym zero wiodące w zapisie dnia, żeby nie formalizować zanadto (wyjątkiem mogłyby być zestawienia tabelaryczne, w których korzystne może być zachowanie tej samej liczby cyfr w każdym zapisie). Proszę pamiętać, aby nie pomijać zera wiodącego w oznaczeniu miesiąca.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego