zapis daty

 
zapis daty
4.09.2009
Witam.
Ostatanio spotkałam się z zapisem daty 21. grudnia – chodziło tu o liczebnik w dopełniaczu. Czy jest to poprawny zapis / niepoprawny / dopuszczalny???
Pozdrawiam
Marysia
W zapisach daty nie używamy kropki po liczbie wskazującej dzień. Pozornym wyjątkiem są zapisy typu 4.09.2009, w których kropka nie zamyka pierwszej liczby i nie wskazuje, że liczbie tej odpowiada liczebnik porządkowy, tylko rozdziela elementy daty. Zapis 21. grudnia jest więc zgodny z ogólną regułą, ale niezgodny ze zwyczajowym wyjątkiem.
Nawiasem mówiąc, interpretacja tej reguły bywa różna. Jedni uważają, że nie ma potrzeby liczby zamykać kropką, jeśli z kontekstu wynika jasno, że odpowiada jej liczebnik porządkowy (takie jest np. moje zdanie). Inni sięgają po kropkę zawsze, ilekroć nie jest to sprzeczne z wyraźnie ukształtowanym zwyczajem.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego