zapis godziny

 
zapis godziny
5.04.2005
Czy jednakowo poprawne są formy zapisu godziny – 22.00 oraz 22:00? Spotkałem się ze stwierdzeniem, że użycie dwukropka jest tutaj niepoprawne. Czy należy używać kropki, jeśli piszemy godzinę bez minut, tzn. „Poszedłem tam o 10[.]”? Spotyka się pisownię i z kropką, i bez kropki, toteż powiedzieć można, że piszący jest w kropce ;).
Słowniki nie wypowiadają się na temat zapisywania godzin, co oznacza, że najlepiej odwołać się do zwyczaju językowego i rozsądku. Zgodnie z tymi kryteriami oba zapisy należy uznać za poprawne.
Jeśli zapisujemy cyfrę oznaczająca godzinę (liczebnik porządkowy), nie stosujemy kropki. Tę sprawę reguluje Wielki słownik ortograficzny PWN (reguła [351]).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego