zapis inicjałów

zapis inicjałów
12.06.2015
12.06.2015
Szanowni Państwo,
chciałam wrócić raz jeszcze do kwestii imion złożonych. Niech przykładem znów będzie Sartre. Poprawny zapis to: J.-P. Sartre (http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/francuskie-imiona-dwuczlonowe;2816.html) czy też J.P. Sartre (http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&id=84:pisownia-inicjaow&Itemid=59)?
Z serdecznymi pozdrowieniami
K.
Porada, do której Pani nawiązuje, pochodzi z roku 2003, wskazana uchwała RJP jest zaś o rok późniejsza. Adam Wolański w Edycji tekstów (s. 89) zauważa, że uchwała ta jest sprzeczna z praktyką edytorską i potencjalnie myląca. Przychylając się do zdania dr. Wolańskiego, dodam tylko, że jeśli czegoś nie trzeba normalizować, to lepiej tego nie robić. Normalizacja zapisu inicjałów – według RJP zawsze tylko z pierwszą literą imienia, zawsze bez spacji i bez dywizu – jest właśnie klasycznym przykładem normalizacji niepotrzebnej, za daleko idącej. Zacytuję jeszcze raz Wolańskiego: „(…) należy uszanować indywidualny zwyczaj zapisu inicjału przez właściciela danego imienia (imion), który może np. polegać na użyciu dwu pierwszych liter imienia (…) lub też użyciu liter inicjałowych bez kropek (…). W obcych imionach złożonych połączonych dywizem znak ten należy zachować w inicjale, jego brak bowiem może utrudnić interpretację skrótu”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego