zapis nazw dyrektyw

 
zapis nazw dyrektyw
23.02.2009
1. Jak się pisze nazwy dyrektyw, np. Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Oddziaływania na Środowisko, Ocena Oddziaływania na Środowisko? 2. Złożenie słów: Dyrektywy: Wodna, Habitatowa i Oddziaływania na Środowisko. 3. Morskie Obszary Chronione. 4. Polskiego Obszaru Morskiego. 5. Polska Strefa Ekonomiczna – czy z małych liter?
Dyrektywa to unijny akt prawny, należy w takim razie stosować pisownię identyczną, jak w przypadku rodzimych aktów prawnych, a więc powinniśmy pisać wielką literą tylko pierwszy wyraz w pełnej nazwie oficjalnej, np. Ustawa o języku polskim, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych.
O ile mogłem ustalić, podane nazwy są obiegowe, nie oficjalne, a więc żadna z nich, o ile są nazwami dyrektyw, nie powinna być zapisywana wielkimi literami.
Nie jest jasne, o co chodzi w p. 3‑5, ale wyrażenia morskie obszary chronione, polski obszar morski, polska strefa ekonomiczna także nie wymagają wielkich liter, chyba że używa się ich jako nazw własnych.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego