zapoznać się z czymś

zapoznać się z czymś

22.11.2020
22.11.2020

Chciałbym zapytać o znaczenie wyrazu zapoznać się w kontekście zapoznania się np. z umową, regulaminem, polityką prywatności. Jeżeli np. przed zawarciem umowy wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z nią, w celu korzystania z serwisu internetowego wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem, to jakie działania należy podjąć jako minimum, żeby móc potwierdzić, że się zapoznało i nie było to kłamstwem? Czy w takiej sytuacji trzeba np.

- przeczytać całą treść ze zrozumieniem,

- przeczytać całą treść,

- przyjąć do wiadomości istnienie danego tekstu.

Pozdrawiam

Szanowny Panie,

moja odpowiedź będzie dotyczyła znaczenia czasownika zapoznać się w języku ogólnym, nie zaś w tekstach prawnych (język prawny bowiem rządzi się swoimi zasadami i nie można do niego przykładać reguł języka ogólnego). „Wielki słownik języka polskiego” pod red. P. Żmigrodzkiego (www.wsjp.pl) definiuje znaczenie zapoznać się następująco: ‘zyskać wiedzę na jakiś temat, obserwując coś lub czytając określony tekst’. Definicja ta dobrze oddaje istotę sprawy – jeśli twórca portalu internetowego wymaga od nas, byśmy zapoznali się z warunkami korzystania z niego, to musimy je przeczytać. Spośród trzech wymienionych przez Pana możliwości właściwa jest zatem ta druga. Pierwsza („przeczytać całą treść ze zrozumieniem”) jest za szeroka (zapoznanie się z czymś nie jest jednoznaczne ze zrozumieniem tego), a trzecia – za wąska (aby się z czymś zapoznać, nie wystarczy przyjąć do wiadomości istnienia tego).

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego